1. بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394

صفحه 1-10

جواد بشیری


2. ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس

صفحه 11-28

طیبه شهمیرزادی


3. اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین

صفحه 29-43

فاطمه عسکری بزایه؛ زهرا یوسفی


4. بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات

صفحه 45-55

حسن علیپور؛ ندا علیزاده؛ شهرام مقدس؛ آصف کریمی


5. نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

صفحه 57-67

محمد رضا باجلانی؛ فرامرز سهیلی؛ علی‌اکبر خاصه


6. عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی

صفحه 69-81

سیدمهدی عامری؛ جواد بشیری


7. آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور

صفحه 83-94

مژگان تقی خانی؛ عباس گیلوری؛ فهمیه باب الحوائجی