قابل توجه نویسندگان و محققان محترم

 با توجه به نظر شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای شماره‌های بعد، ساختار تهیه مقالات مجلات ترویجی تغییر یافته است. لذا از کلیه علاقه‌مندان درخواست می‌شود ضمن مراجعه به بخش راهنمای نویسندگان، نسبت به دریافت و اعمال تغییرات لازم مطابق این دستورالعمل اقدام نمایند.

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-57 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر وب سایت
شاپا الکترونیکی
2645-6508