اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق غیر هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

2 محقق هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده

هدف: معرفی اصطلاح "اطلاعاتی‌شدن کشاورزی" و اهمیت و کاربرد آن در توسعه کشاورزی با تمرکز بر کشور چین می باشد.
روش شناسی پژوهش: این مقاله با رویکرد مروری تلاش می‌نماید چشم‌اندازی از مقوله اطلاعاتی‌شدن صنعت کشاورزی و مدل‌های ارائه خدمات اطلاعات کشاورزی، همراه با تغییر وتحولات به وجود آمده در این حوزه رادر کشور چین ارائه نماید.
یافته ها: در کشور چین سه نوع سازوکار از اطلاع رسانی کشاورزی وجود دارد که بر اقدامات دولتی، جریانات بازار و ابتکارات جوامع محلی متکی می‌باشد.تحلیل آمار مربوط به صاحبان دارای حق تکثیر بسته‌های نرم‌افزاری اطلاعات کشاورزی نشان می‌دهد که موسسات تحقیقاتی کشاورزی و دانشگاه‌ها توسعه‌دهندگان اصلی نرم‌افزارهای کشاورزی هستند و نقش رهبری را در تحقیق و توسعه آنها ایفا می‌نمایند.
نتیجه گیری: تکنیک‌های کشاورزی دانش محور دقیق و اطلاعات‌بر، عوامل اصلی تولید پایدار کشاورزی هستند که سهم بالقوه آنها در کشاورزی می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی و بهبود بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد. تغییرات سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث توسعه و انتشار خدمات الکترونیکی در بخش کشاورزی می‌شود. بنابراین، تدوین استراتژی‌های ملی برای پیاده سازی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی می بایست در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Informatization of agricultural industry and its implications in China

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Askari Bozayeh 1
  • Zahra Yousefi 2

1 Agricultural and natural resource research and education center of gulan

2 agricultural and natural resource research and education center of Guilan

چکیده [English]

Goal:The purpose of this article is to introduce the term "Agricultural Informatization " and its importance and application in agricultural development, focusing on China.
Metodology: It, with a review approach, seeks to provide an overview of agricultural informatization and agricultural information dissemination models along with the changes that have been made in this area in China.
Finfings: The results revealed that there are three mechanisms of agricultural information services that rely on government actions, market flows, and local community initiatives. The analysis of statistics on the owners of the right to reproduce the agricultural software packages indicates that agricultural research institutes and universities are the main developers of agricultural software and play a leading role in their research and development.
Conclusion: Accurate and informative knowledge-based agricultural techniques are the main drivers of sustainable agricultural production, whose potential contribution to agriculture can be addressed through lower costs, increased efficiency and improved productivity. Rapid changes in the field of information and communication technology have led to the development and diffusion of electronic services in the agricultural sector. Therefore, the development of national strategies for the implementation and use of information and communication technology in agriculture should be on the agenda of governments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Informatization
  • Agricultural Information Dissemination
  • Agricultural Information Technology
  • Information and Communications Technology

دوره 1، شماره 2
پاییز و زمستان 1397
صفحه 29-43
  • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1397