نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق, بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف: تبیین رویکرد و دلایل توجه به نظام نوآوری کشاورزی به عنوان ابزار توسعه کشاورزی ونقش دولت ها در توسعه و تقویت آن می باشد.
روش شناسی پژوهش: این مقاله با رویکرد مروری تلاش می‌نماید چشم‌اندازی از نظام نوآوری کشاورزی، تاثیر پذیری آن از سیاست های کشاورزی و معرفی ویژگی های نظام نوآوری کشاورزی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اقتصادهای منتخب ارائه نماید.
یافته ها: دولت‌ها با توجه به اجزای نظام نوآوری کشاورزی، علاوه بر نگهداری زیرساخت‌های دانش (مانند زیرساخت‌های علوم زیستی- نظیر بانک ژن، موسسات تحقیقات کشاورزی، شبکه‌ها و قطب‌های علمی، و پایگاه‌های داده) نقش مهمی را در هر دو زمینه ایجاد و انتقال دانش ایفا می‌کنند که امکان تلاش‌های مشترک هم با بخش خصوصی و هم در سطح بین‌المللی را میسر می-سازد. همچنین،دولت‌ها و جوامع بین‌المللی اهمیت نوآوری برای رشد پایدار بهره‌وری را به رسمیت شناخته‌ و توافق کرده اند که نوآوری به منظور دستیابی به رشد بهره‌وری پایدار، از جمله از طریق تغییر سازمانی، همکاری متقابل بخش‌های اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در تحقیق و توسعه، انتقال و پذیرش فناوری، آموزش و پرورش و خدمات مشاوره‌ای باید در اولویت قرار گیرد.
نتیجه گیری: بخش دولتی همچنان منبع اصلی تأمین مالی تحقیق و توسعه کشاورزی چه در سازمان‌های دولتی یا خصوصی در سطح جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural innovation system and the role of governments in its developing and strengthening

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Askari Bozayeh 1
  • Roya Mohammadzadeh 2
1 Researcher,Economic, Social and Extension Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Rasht, Iran.
2 M.S. in Agricultural Economics. Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Purpose: To explain the approach and reasons for considering the agricultural innovation system as an instrument for agricultural development and the role of governments in its development and enhancement.
Methodology of research: This paper, with an overview approach, seeks to highlight the agricultural innovation system, its affecting from agricultural policies, and the characteristics of the agricultural innovation system, with examples from the OECD and selected economies.
Findings: Governments, in light of the components of the agricultural innovation system, play an important role in maintaining knowledge infrastructures (such as biotechnology infrastructures ,Gene Bank, Agricultural Research Institutes, scientific networks and poles, and Databases) in both fields create and transfer knowledge that allows for joint efforts both with the private sector and internationally. Also, governments and international communities have recognized the importance of innovation for sustainable growth of productivity, and agreed that innovation in order to achieve sustainable growth, including through organizational change, mutual cooperation of economic sectors, more public and private investment in research and development, technology transfer and acceptance, education and counseling services should be prioritized.
Conclusion: The public sector continues to be the main source of financing for R & D in public or private organizations globally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural innovation
  • agricultural research and development
  • government and private sector