فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

امنیت غذایی در کنار توسعۀ پایدار کشاورزی از مهمترین چالش‌های قرن حاضر است. تأمین امنیت غذایی با وجود محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست‌محیطی نیازمند تغییر روش‌ها و رویکردها در تولید محصولات کشاورزی است. افزایش بهره‌وری در تولید محصولات، نیازمند به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین است. از جملۀ این فناوری‌ها، هوشمندسازی است. کشاورزی هوشمند راه حال مناسبی برای حل چالش‌های حوزۀ کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است. کشاورزی هوشمند این امکان را برای کشاورزان و بهره‌برداران فراهم می‌کند تا بهره‌و‌ری خود را افزایش داده و منابع تولید را بهتر مدیریت کنند. با توجه به اهمیت استفاده از فناوری‌های هوشمند در حوزۀ کشاورزی، در این مقاله سعی شده تا ضمن معرفی این فناوری و اشاره به برخی از کاربردهای آن، بسترهای لازم برای توسعۀ این فناوری نیز شناسانده شوند. همچنین در این مقاله به الزامات لازم برای توسعۀ مناسب این فناوری در بخش کشاورزی با توجه شرایط فعلی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Technology an infrastructure for development of intelligent agriculture

نویسنده [English]

  • Nikrooz Bagheri
Assistant Professor, Agricultural Engineering Resrach Institute
چکیده [English]

Food security along with sustainable agriculture development is one of the most important challenges of the present century. Food security, despite resource constraints, climate change and environmental problems, requires changing methods and approaches for producing agricultural products. Increasing productivity in the production of agricultural products requires the application of new methods and technologies. One of these technologies is intelligence in agriculture. Smart Agriculture is a good way to solve agricultural challenges and provide food security. Intelligent (Smart) agriculture provides the opportunity to farmers and operators to increase their productivity and manage better their production resources. Considering the importance of using intelligent technologies in the field of agriculture, this paper attempts to introduce this technology and present some of its application in agriculture. So, the beds for development of this technology are introduced. Also, in this article, the requirements for the proper development of this technology in the agricultural sector with regard to the current situation have been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agriculture
  • Intelligency
  • Internet of things
  • New technologies. Smart agriculture