نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش‌سوزی ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]
 • آفات گیاهی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • آفات گیاهی تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • آمادگی سازمانی آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-94]
 • آموزش علمی کاربردی بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]
 • آموزش و ترویج کشاورزی اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • آموزش و ترویج کشاورزی شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • آموزش و ترویج کشاورزی موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • آموزش و ترویج کشاورزی وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • آموزش و ترویج کشاورزی ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-28]
 • آموزش و ترویج کشاورزی تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • آموزش و ترویج کشاورزی مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 21-28]
 • آموزش و ترویج کشاورزی تدوین شاخص و رتبه‌بندی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-48]
 • آموزش و ترویج کشاورزی" مجله‌های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن‌ها با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]

ا

 • ایران وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • ارزیابی وب‌سایت‌ها‌ وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • استفاده از کتابخانه عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]
 • استناد تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • اینترنت اشیا فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-49]
 • اینترنت اشیاء اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-19]
 • انتشار اطلاعات کشاورزی اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 29-43]

ب

 • بهره‌وری علمی تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • بیوتکنولوژی وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-31]

پ

 • پایگاه‌ استنادی اسکوپوس ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-28]
 • پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • پایگاه داده پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-59]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-31]
 • پژوهشگران اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • پژوهشگران موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • پژوهشگران وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-31]
 • پژوهشگران ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-28]
 • پژوهشگران وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • پژوهشگران تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]

ت

 • تحقیقات کشاورزی تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • تحقیق وتوسعه کشاورزی نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • تولیدات علمی ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-28]
 • تولیدات علمی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • تولید علم اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • تولید علم موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • تولید علم بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • تولید علم تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]

ج

 • جهاد کشاورزی عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]

خ

 • خدمات کتابخانه‌ای عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]

د

 • داده ای ماهواره ای کانون‌های تولید گردوغبار در نیمه غربی و جنوبی ایران: داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 29-35]
 • درجه‌بندی تدوین شاخص و رتبه‌بندی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-48]
 • دولت و بخش خصوصی نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]

ر

 • رایانه پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-59]
 • رتبه‌بندی شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • رتبه‌بندی تدوین شاخص و رتبه‌بندی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-48]
 • رتبه‌های علمی تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • ریسرچ گیت مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 21-28]

ز

 • زلزله ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]

س

 • سازمان تحقیقات اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • سازمان تحقیقات شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • سازمان تحقیقات موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • سازمان تحقیقات وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • سازمان تحقیقات ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-28]
 • سازمان تحقیقات تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • سازمان تحقیقات مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 21-28]
 • سازمان تحقیقات تدوین شاخص و رتبه‌بندی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-48]
 • سازمان دانش‌محور آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-94]
 • سیل ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]

ش

 • شاخص فائو شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • شاخص هرش تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • شبکه‌ اجتماعی علمی مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 21-28]
 • شبکه حسگرهای بی‌سیم اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-19]

ط

 • طرح های تحقیقاتی تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • طرح‌های تحقیقاتی وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-31]
 • طوفان ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]

ع

 • علم‏ سنجی ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-28]
 • علم‏سنجی موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • علم‌سنجی اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • علم‌سنجی تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • علم‌سنجی بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • علم‌سنجی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]

ف

 • فضای ابری اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-19]
 • فناوری ارتباطات بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]
 • فن‌آوری اطلاعات کشاورزی اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 29-43]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات کشاورزی اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 29-43]
 • فناوری‌های نوین فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-49]

ک

 • کانون کانون‌های تولید گردوغبار در نیمه غربی و جنوبی ایران: داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 29-35]
 • کتابخانه تخصصی عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]
 • کتابخانه دانشگاهی عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]
 • کتابخانه‌ها ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]
 • کتابخانه‌های پژوهشی وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • کتابخانه‌های تخصصی وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • کتابخانه‌های تخصصی تدوین شاخص و رتبه‌بندی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-48]
 • کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-94]
 • کشاورزی موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • کشاورزی فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-49]
 • کشاورزی هوشمند اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-19]

گ

 • گیاهپزشکی تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • گرایش موضوعی تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • گردوغبار کانون‌های تولید گردوغبار در نیمه غربی و جنوبی ایران: داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 29-35]
 • گزارش‌های نهایی تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]

م

 • مجله آفات و بیماری‌های گیاهی بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • مدیریت بحران ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]
 • مدیریت‌دانش آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-94]
 • مدرسان بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]
 • مراکز آموزش عالی علمی کاربردی عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]
 • مراکز تحقیقاتی و آموزشی اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • مرکز اطلاعات و مدارک کشاورزی وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • مقاله‌های فارسی تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • منابع ژنتیک گیاهی پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-59]
 • مواد ژنتیکی‌ پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-59]
 • موسسه تحقیقات برنج کشور تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]

ن

 • نیاز اطلاعاتی عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]
 • نوآوری کشاورزی نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]

و

 • وب‌سایت شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • وب‌سایت کتابخانه وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • وب‌سنجی شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • وبگاه شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]

ه

 • هم‌تألیفی بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • همکاری گروهی بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • هوشمند فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-49]