1. اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

نیکروز باقری


2. فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-49

نیکروز باقری