1. آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-94

مژگان تقی خانی؛ عباس گیلوری؛ فهمیه باب الحوائجی