نمایه نویسندگان

ا

 • ارده، محمد جواد تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • اسماعیل پور مقدم، الهام پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-59]

ب

 • باب الحوائجی، فهمیه آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-94]
 • باجلانی، محمد رضا نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]
 • باقری، نیکروز فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-49]
 • باقری، نیکروز اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 11-19]
 • بشیری، جواد ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]
 • بشیری، جواد وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • بشیری، جواد عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]
 • بشیری، جواد بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394 [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-10]
 • بشیری، جواد وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • بشیری، جواد تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • بهمن آبادی، علیرضا موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • بهمن آبادی، علیرضا وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • بهمن آبادی، علیرضا تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]

ت

 • تقی خانی، مژگان آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-94]

ح

 • حکیمی، هوشنگ شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • حکیمی، هوشنگ وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 75-88]
 • حکیمی، هوشنگ مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 21-28]

خ

 • خاصه، علی‌اکبر نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]

ذ

 • ذبیحی فریدیان، فاطمه ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-60]

ز

 • زارعی، هاجر تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]

س

 • سهیلی، فرامرز نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 57-67]

ش

 • شعاعی، ضیاالدین کانون‌های تولید گردوغبار در نیمه غربی و جنوبی ایران: داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 29-35]
 • شهمیرزادی، طیبه وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-31]
 • شهمیرزادی، طیبه وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • شهمیرزادی، طیبه ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 11-28]
 • شهمیرزادی، طیبه تدوین شاخص و رتبه‌بندی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 37-48]
 • شهمیرزادی، طبیه مجله‌های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن‌ها با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه استنادی اسکوپوس [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]

ع

 • عامری، سیدمهدی عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 69-81]
 • عسکری بزایه، فاطمه اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 29-43]
 • عسکری بزایه، فاطمه نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
 • عطاران، محمد رضا تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • علیپور، حسن بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]
 • علیزاده، ندا بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]

ق

 • قرقانی، علی پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-59]

ک

 • کریمی، آصف بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]
 • کولائیان، فردین وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]

گ

 • گیلوری، عباس اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • گیلوری، عباس وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 87-97]
 • گیلوری، عباس آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 83-94]

م

 • محمدزاده، رویا نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 19-34]
 • مشک‌آبادی، رضا تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • مقدس، شهرام بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-55]

ن

 • نوروزی، علی اکبر کانون‌های تولید گردوغبار در نیمه غربی و جنوبی ایران: داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی [دوره 2، شماره 2، 1398، صفحه 29-35]

ی

 • یوسفی، احمد تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-46]
 • یوسفی، احمد تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 61-74]
 • یوسفی، زهرا اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 29-43]