پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف: تغییر جهانی اقلیم و افزایش روزافزون جمعیت انسانی، نظام تولید غذای جهان را به چالش کشیده است. در صنعت غذا و کشاورزی و ازنظر اهدافی چون به‌نژادی گیاهی و محافظت و نگهداری از تنوع زیستی، مواد ژنتیکی گیاهی بسیار ارزشمند هستند.
 
روش‌شناسی پژوهش:  این پژوهش از نوع مروری است و همه پایگاه‌های داده بین‌المللی و چند پایگاه داده ملی مهم و روش دسترسی به این درگاه‌ها و نیز بانک‌های ژن و سفارش مواد گیاهی متنوع را توضیح داده است.
 
یافته‌ها: مؤسسات بانک ژن گیاهی در سراسر دنیا، تنوع زیستی موجود را نگهداری می‌کنند و پایگاه‌های داده راه ارتباطی کاربران با بانک‌های ژن در سطح ملی و بین‌المللی هستند. هدف اصلی طراحی این پایگاه‌ها، تسهیل برقراری ارتباط در این نظام است. تقریباً همه این نظام‌های درون‌خطی، فقط اطلاعات شناسایی اولیه مواد گیاهی (داده‌های گذرنامه‌ای) را فراهم می‌کنند و اطلاعات همه زمینه‌های داده استاندارد بین‌المللی (توصیفگرهای گذرنامه‌ای چندمنظوره) را دربر ندارند. این درگاه‌ها فرصت‌هایی را فراهم می‌کنند تا ضمن تقویت و پیوند نظام‌های موجود، اتصال نظام‌های جدید را تسهیل و اطلاعات محدود موجود در نظام‌های فعلی را نیز افزایش می‌دهند. این درگاه‌ها گسترش و تبدیل انواع داده‌ها به داده‌های رخ‌مون (تشخیص و ارزیابی )، اطلاعات محیط زیستی و فضایی و درصورت  امکان، اطلاعات ژنتیکی و نیز دسترسی واقعی به عملکرد مورد انتظار را نیز فراهم می‌کنند.
 
نتیجه‌گیری : در حال حاضر، درگاه‌های بین‌المللی برای گذر از نظام‌های جستجوی محدود (ایالتی و یا ملی) و ارائه راه‌حل‌های یکپارچه و ساختاریافته در دسترس بوده و دائم درحال‌توسعه هستند. برخی از این بانک‌های ژنی برای محققان خدمات رایگان فراهم می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که تنوع منحصربه‌فرد به‌طور مؤثر و کارآمد برای استفاده محققان در دسترس قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National and International Germplasm Databases

نویسندگان [English]

  • Elham Esmailpourmoghadam 1
  • Ali Gharaghani 2
1 Associate Professor of Department of Horticultural Sciences, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of Department of Horticultural Sciences, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Purpose: Global climate change and the increasing human population have challenged the global food production system. Plant germplasm are highly valuable in terms of plant breeding, conservation and preservation of biodiversity in the food and agriculture industry.
Methodology: This research is an overview and provides all the international databases and several important national databases and the access of these portals to the gene banks for ordering of diverse plant materials.
Findings: Plant Gene banks hold the biodiversity around the world, and databases are the way users connect with gene banks at the national and international levels. The main purpose of designing these databases is to facilitate communication in this system. Almost all of these online systems provide only initial identification of plant material (passport data) and do not include information in all conspectus of international standard data (multi-purpose passport descriptors). These portals provide opportunities to facilitate the connection of new systems, while enhancing and linking existing systems, and increasing the limited information available in current systems. These protocols will extend and transform data types into phenotypic (detection and evaluation) data, environmental and spatial information, and, if possible, genetic information as well as actual access to expected performance.
Conclusion: International portals are currently under development for passing through limited (state or national) search systems and providing integrated and structured solutions that are accessible and permanent and some of these genealogy banks provide free services to researchers to ensure that the unique variety is effectively and efficiently available for use by researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • database
  • germplasm
  • Computer
  • Plant Genetic Resources