کلیدواژه‌ها = فن‌آوری اطلاعات کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-43

فاطمه عسکری بزایه؛ زهرا یوسفی