کلیدواژه‌ها = سازمان تحقیقات
تعداد مقالات: 8
1. تناسب رتبه‌های علمی با شاخص هرش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-9

علیرضا بهمن آبادی؛ جواد بشیری


8. وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-97

فردین کولائیان؛ جواد بشیری؛ طیبه شهمیرزادی؛ عباس گیلوری