نویسنده = محمد رضا باجلانی
تعداد مقالات: 1
1. نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-67

محمد رضا باجلانی؛ فرامرز سهیلی؛ علی‌اکبر خاصه