1. تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-74

محمد جواد ارده؛ محمد رضا عطاران؛ احمد یوسفی


2. تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-46

احمد یوسفی؛ رضا مشک‌آبادی؛ هاجر زارعی