تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت مجله ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

تهران، برگزاره شهید چمران ، خیابان یمن، باغ کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

 

شماره تماس: 15-22414413

داخلی 409 و 418

پست الکترونیکی: aistj@areeo.ac.ir