1. مجله‌های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن‌ها با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه استنادی اسکوپوس

صفحه 1-18

طبیه شهمیرزادی


2. فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند

صفحه 35-49

نیکروز باقری


3. نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن

صفحه 19-34

فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمدزاده


4. پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی

صفحه 51-59

الهام اسماعیل پور مقدم؛ علی قرقانی


5. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس

صفحه 75-88

جواد بشیری؛ علیرضا بهمن آبادی؛ هوشنگ حکیمی


6. تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

صفحه 61-74

محمد جواد ارده؛ محمد رضا عطاران؛ احمد یوسفی