مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی

چکیده

ریسرچ گیت در میان شبکه‌های اجتماعی علمی، پرشمارترین اعضا و مخاطبین را به خود اختصاص داده است. بدین جهت به منظور بررسی میزان مشارکت و فعالیت علمی پژوهشگران موسسه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز ملی و مراکز استانی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تعداد 852 نفر پژوهشگران عضو این شبکه در واحدهای تابعه مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های جامعه پژوهش از سامانه علم‌سنجی سازمان که تا سال 1398 در این پایگاه نمایه شده‌اند و همچنین از داده‌های آلتمتریک فعالیت‌های پژوهشی این افراد در شبکه ریسرچ گیت فراهم ‌گردیدند. نتایج نشان دادند تقریبا یک چهارم پژوهشگران سازمان، عضو شبکه ریسرچ گیت بوده و به فعالیت در آن مشغولند و با افزایش رتبه علمی افراد، میزان فعالیت علمی آنان نیز بیشتر شده است. بدین ترتیب، مشارکت پژوهشگران در شبکه‌های اجتماعی علمی موجب افزایش فعالیت علمی و دستیابی به دانش روز آنان گردیده و افزایش بهره‌وری را در واحدهای تابعه سازمان در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participation of the Agricultural Research, Education and Extension Organization' researchers in the scientific social network, ResearchGate

نویسنده [English]

  • Hooshang Hakimi

Faculty member

چکیده [English]

ResearchGate has the largest number of members and audiences among the scientific social networks. In order to investigate the level of participation and scientific activity, all 852 researchers' member of this network in the research institutes, national and provincial research centers affiliated to the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), were subjected to study. Relevant data were obtained from the AREEO's scientometric database until 2019, as well as the altmetric data from their research activities in the ResearchGate network. The results showed that nearly one quarter of the organization's researchers are members of the ResearchGate network and their scientific activity has increased as their scientific rank. In this way, the participation of the researchers in scientific social networks will make increasing in their scientific activity and today knowledge access. This will result in additive productivity in the activities of the subsidiaries of the Agricultural Research, Education and Extension Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ResearchGate
  • scientific social network
  • Agricultural research
  • Education and Extension Organization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 02 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 12 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1398