1. اسکوپوس و وضعیت تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

عباس گیلوری


2. بررسی میزان هم‌تألیفی و ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشر شده در مجله آفات و بیماری‌های گیاهی طی سال‌های 1380 تا 1394

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-10

جواد بشیری


3. مجله‌های علمی ـ پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و میزان همخوانی آن‌ها با معیارهای نمایه‌سازی پایگاه استنادی اسکوپوس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

طبیه شهمیرزادی


4. آیا رتبه‌های علمی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تناسبی با شاخص هرش آنان دارد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

علیرضا بهمن آبادی؛ جواد بشیری


5. تحلیل استنادی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی برنج کشور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-46

احمد یوسفی؛ رضا مشک‌آبادی؛ هاجر زارعی


6. ارزیابی بروندادهای علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه استنادی اسکوپوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-28

طیبه شهمیرزادی


7. فناوری اطلاعات بسترساز توسعۀ کشاورزی هوشمند

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-49

نیکروز باقری


8. مشارکت پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

هوشنگ حکیمی


9. شاخص های کیفی فائو و رعایت آن ها در وبگاه‌های موسسات، پژوهشکده‌ها و مراکز ملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-86

هوشنگ حکیمی


10. اطلاعاتی شدن صنعت کشاورزی و دلالت های آن در کشور چین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-43

فاطمه عسکری بزایه؛ زهرا یوسفی


11. نظام نوآوری کشاورزی و نقش دولت ها در توسعه و تقویت آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-34

فاطمه عسکری بزایه؛ رویا محمدزاده


12. اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

نیکروز باقری


13. موسسات و مراکز تک‌محصولی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رتبه علمی آن ها در پایگاه اسکوپوس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-75

علیرضا بهمن آبادی


14. بررسی عوامل موثر بر استفاده مدرسان دوره های علمی کاربردی کشاورزی از فناوری ارتباطات و اطلاعات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55

حسن علیپور؛ ندا علیزاده؛ شهرام مقدس؛ آصف کریمی


15. پایگاه‌های داده مواد ژنتیکی ملی و بین‌المللی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-59

الهام اسماعیل پور مقدم؛ علی قرقانی


16. وضعیت عملیاتی شدن طرح‌های پژوهشی حوزه بیوتکنولوژی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-31

طیبه شهمیرزادی


17. نقش کتابخانه دیجیتال کشاورزی بر بهبود طرح‌های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-67

محمد رضا باجلانی؛ فرامرز سهیلی؛ علی‌اکبر خاصه


18. وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران حوزه آفات گیاهی ایران در اسکوپوس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-88

جواد بشیری؛ علیرضا بهمن آبادی؛ هوشنگ حکیمی


19. ایمنی کتابخانه‌های تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-60

فاطمه ذبیحی فریدیان؛ جواد بشیری


20. عوامل مؤثر بر بهره‌گیری دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد کشاورزی استان‌های تهران و البرز از خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-81

سیدمهدی عامری؛ جواد بشیری


21. تحلیل محتوای مقالات فارسی حوزه آفات گیاهی بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-74

محمد جواد ارده؛ محمد رضا عطاران؛ احمد یوسفی


22. آمادگی سازمانی و ایجاد سازمان‌های دانش‌محور در کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی واحدهای پژوهشی تابعه وزارت جهادکشاورزی در سراسر کشور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-94

مژگان تقی خانی؛ عباس گیلوری؛ فهمیه باب الحوائجی


23. وبگاه‌های کتابخانه های تخصصی کشاورزی: بررسی محتوای صفحه اصلی، امکانات جستجو و کاربران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-97

فردین کولائیان؛ جواد بشیری؛ طیبه شهمیرزادی؛ عباس گیلوری